ORGANIA AQUA CORAL SHERBET ESSENCE MIST 90% - XỊT KHOÁNG TINH CHẤT NƯỚC BIỂN SÂU

ORGANIA AQUA CORAL SHERBET ESSENCE MIST 90% - XỊT KHOÁNG TINH CHẤT NƯỚC BIỂN SÂU

Xịt khoáng tinh chắt nước biển sâu. Sau khi làm sạch da, phun xịt trước khi sử dụng sản phẩm giữ ẩm.

115ml